<<<

>>>

Litania do Matki Boskiej Codziennej

Schylona nad moimi łzami
Zasłuchana w milczenie skarg
Zatroskana moimi grzechami
Matko Boska Codzienna
przyczyń się za nami!
Ugłaskująca skołatane serce,
Podpierająca moje życia cudami,
Śpiewająca w muzyce świerszcza
Matko Boska Codzienna
módl się do Boga za nami!
Stojąca u mych drzwi zamkniętych
Przygnieciona moim złem, podłościami
Matko moja cierpliwości pełna
Matko Boska Codzienna,
przyczyń się za nami!

 

Spis treści